Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie.

De AVG versterkt uw bestaande privacy rechten en u krijgt 2 nieuwe rechten. Daarnaast krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld om binnen 1 maand te reageren op verzoeken van mensen die hun rechten willen uitoefenen.

Onder de AVG heeft Zangvereniging Maas- en Neergalm een informatieplicht. Zij moet u als (nieuw) lid dus duidelijk informeren over wat zij met uw persoonsgegevens doet. Bijvoorbeeld via een heldere online privacyverklaring. 

 • Contactgegevens:

Secretariaat én Functionaris Gegevensbescherming: 
Zie onder aan dit document.

 • De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking:

Doel van de verwerking van uw gegevens is enerzijds de leden meer informatie te verschaffen over de andere leden en anderzijds bepaalde data te herkennen. Denk aan verjaardagen en jubilea. Ook gegevens zoals NAW (naam, adres, woonplaats) en e-mail adres zijn nodig om te communiceren met de leden.

Rechtsgrond van de verwerking is de toestemming van de leden.

 • De ontvangers van de persoonsgegevens: de secretaris. 
 • De afgeschermde gegevens zullen NIET aan derden worden verstrekt, tenzij u schriftelijk toestemming verleent. 
 • De bewaartermijn van de gegevens: na beëindiging lidmaatschap: 5 jaren.  
 • De rechten van de leden:
  • Recht op inzage
  • Recht op correctie
  • Recht op verwijdering
  • Recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.
 • Leden, of nieuwe leden zijn niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken maar de gevolgen kunnen zijn:
  • communicatie via e-mail of per brief is niet mogelijk waardoor belangrijke informatie niet aankomt bij de ontvanger.
  • Verjaardagen en jubilea worden niet herkend.  
 • Gegevens die van de leden bekend zijn: 
 • Openbare gegevens via de website van Zangvereniging Maas- en Neergalm:
  • Bestuursleden: naam en foto
  • Zingende leden: naam en partij
  • Rustende leden: naam
  • In memoriam: naam, datum van overlijden, foto
  • Commissies: naam en functie (gedeeltelijk)
  • Bijzondere functies en benoemingen: naam en functie
  • Portrettengalerij: naam, foto en partij
  • Ledenlijst:
   • Tabblad Data: N.A.W-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, e-mail adres, partij, lid vanaf, aantal jaren lid, eerder aantal jaren lid, totaal aantal jaren lid.
   • Tabblad Overleden: idem als Tabblad Data en wanneer overleden.
   • Tabblad Afgemeld: idem als tabblad Data en wanneer afgemeld.
  • Club van Honderd: NAW-gegevens van personen, instellingen, bedrijven, etc. die jaarlijks 100 euro doneren aan Zangvereniging Maas- en Neergalm.
 • Gegevens alleen toegankelijk voor de webmasters (Wiel Derikx, Loek Halferkamps en Yvonne Jeurissen) op afgeschermde website:
  • Uw e-mail adres
  • Uw password
  • Uw voor- en achternaam

Verzoeken tot wijzigingen, geheel of gedeeltelijk verwijderen van uw gegevens kunnen ingediend worden bij onderstaand adres:

Secretariaat én Functionaris Gegevensbescherming: 
Zangvereniging Maas- en Neergalm 

Zie de menu-optie "Contact" op deze website 
E-mail:
 info@maasenneergalm.nl

Binnen één maand zullen uw gegevens worden aangepast.