Bestuursleden Maas- en Neergalm

 

Loek Halferkamps

Voorzitter &
Public Relations

 

Lei Derikx

Vice-voorzitter


Wiel Derikx

Secretaris


Peter Terstappen

Penningmeester
Voorzitter
commissie welzijn

 

Lei Reuvers

Voorzitter
Ontspanningscommissie
2e penningmeester

 

 

Jan Evers

2e secretaris
Voorzitter
muziekcommissie

 


Lei Houben

Bestuurslid