Van harte welkom op de website van Zangvereniging Maas- en Neergalm

(laatste nieuwe bericht is van 8 december 2018)

 

 

8 december 2018: Op de donderdagen 27 december en 3 januari is er geen repetitie.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1 december 2018: De generale repetitie voor de Hl. Mis op 2e Kerstdag vindt plaats op donderdag 20 december in de kerk (20.15 uur). De Kwirzengers repeteren van 19.30- 20.15 uur in het parochiehuis.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1 december 2018: Woensdag 26 december (2e Kerstdag) wordt om 09.30 uur de Hl. Mis opgeluisterd

door Zangvereniging Maas- en Neergalm, Ellen Valkenburg, Sjef Streukens en Pieter Smeets. Alles onder

leiding van Sylvia Berghs. Na de Hl. Mis is de Kerst-in in de Haammaeker. Aanmelden voor deze Kerst-in is

mogelijk tijdens de repetities op 6 en 13 december bij Lei Reuvers, tel: 0475-452766.

------------------------------------------------------------------------------------------------

24 november 2018: Swalmer Liedertafel luistert op 23 maart 2019 het voorjaarsconcert mee op.

------------------------------------------------------------------------------------------------

24 november 2018: Leden, waarvan de pantalon van het nieuwe kostuum aangepast dient te worden,

kunnen dit gratis laten doen bij Hendriks te Roermond, de leverancier van de kostuums.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

20 november 2018: In de agenda zijn enkele data voor 2019 toegevoegd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

16 november 2018: Caeciliamis zaterdag 17 november om 18.30 uur inzingen in de kerk. (Nieuw) kostuum met strikje.

Caeciliafeest zondag 18 november. Vertrek bus om 12.00 uur op Kerkplein. Vrijetijds kleding.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 november 2018: Als nieuw lid mogen we verwelkomen Jos Beurskens uit Grathem. Hij zingt 1e bas. We wensen hem veel succes en plezier toe bij ons koor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 november 2018: zaterdag 17 november 19.00 uur Caeciliamis in de Martinuskerk te Neer;

Caeciliafeest zondag 18 november, vertrek per bus omstreeks 12.00 uur.

Opgave bij Wim Poels, tel. 510100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 november 2018: Donderdag 8 november 20.15 uur repetitie in het parochiehuis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 oktober 2018: Zondag 18 november Caeciliafeest. Nadere informatie volgt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 oktober 2018: Zaterdag 17 november 19.00 uur Caeciliamis in de kerk te Neer.

---------------------------------------------------------------------------

26 oktober 2018: Maas- en Neergalm zal op zaterdag 11 mei 2019 een concert mee opluisteren bij

Mannenkoor St. Caecilia te Linne.

------------------------------------------------------------------------------------------

12 oktober 2018: Op donderdag 18 oktober om 20.30 uur generale repetitie voor het jubileum-

concert in de kerk. Tijdens deze repetitie worden ook de nieuwe overhemden en riemen uitgereikt.

------------------------------------------------------------------------------------------

11 oktober 2018:Op zondag 21 oktober 2018 viert Maas- en Neergalm zijn 135-ste verjaardag met een jubileumconcert. Het optreden vindt plaats in de St. Martinuskerk in Neer. Aanvang 14.00 uur. 

Zangvereniging Maas- en Neergalm zal zich tijdens dit jubileumconcert presenteren in een compleet nieuwe outfit. Verder treden op: het Maasland Kozakkenkoor uit Grevenbicht en Ellen Valkenburg

------------------------------------------------------------------------------------------

6 oktober 2018: Zondag 7 oktober verzorgt Zangvereniging Maas- en Neergalm een concert bij

gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Seniorenvereniging Grathem. Het concert is in "De Nassarie",

Nassauplein 12 te Grathem. Het koor treedt in 2 sessies op om 14.30 en 15.30 uur. Verzamelen om

14.00 uur. Vervoer op eigen gelegenheid (carpoolen!)

------------------------------------------------------------------------------

14 september 2018: Zondag 16 september om 14.00 uur concert bij gelegenheid van de her-

ingebruikname van de H. Martinuskerk te Neer. Maas- en Neergalm treedt om 14.45 uur op.

------------------------------------------------------------------------------

23 augustus 2018: Op donderdag 30 augustus is om 20.15 uur de eerste repetitie na het zomerreces. Na de pauze nakaarten over de Dorpsfeesten. De dames zijn ook van harte welkom.

-----------------------------------------------------------------

29 juni 2018: De werklijsten t.b.v. de Dorpsfeesten kunnen tot 5 juli ingeleverd worden bij Wim Poels.

------------------------------------------------------------------------------

29 juni 2018: Donderdag 12 juli om 19.15 uur bij het "Raodhoes" barbeque als afsluiting van het

voorjaar. Opgave tot en met 5 juli bij Wim Poels, tel. 0475-510100.

-------------------------------------------------------------------------------

1 juni 2018: Zondag 10 juni Sacrementsprocessie. Hl. Mis om 09.00 uur. Processie: 09.45 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19 april 2018: Het driekorenconcert op 20 april 2019 is verplaatst naar zaterdag 6 april 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------

25 maart 2018: We mogen Eetcafé 't Raodhoes verwelkomen als lid van de club van 100.

----------------------------------------------------------------------------------------------

25 maart 2018: Donderdag 29 maart om 20.30 uur jaarvergadering.

----------------------------------------------------------------------------------------------

23 maart 2018: Inzingen voor het voorjaarsconcert op zaterdag 24 maart om 19.30 uur in de

benedenruimte van de Haammaeker.

----------------------------------------------------------------------------------------------

15 maart 2018: De repetities van 3 mei en 10 mei vervallen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

16 maart 2018: Op 22 maart generale repetitie van 20.15 uur tot even na half elf (met Jean-Pierre).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 februari 2018: De leden worden verzocht uiterlijk donderdag 22 februari het formulier m.b.t. het

eventueel uitstapje naar Duitsland in te leveren bij Wim, Jan of Lei.

----------------------------------------------------------------------------------------------

10 februari 2018: Er is donderdag 15 februari geen repetitie.

----------------------------------------------------------------------------------------------

1 februari 2018: Vastenavonddinsdag 13 februari om 17.00 uur in de Haammaeker boerenbruiloft met

als vader van de bruidegom Lei Derikx. We wensen Lei en de hele bups een goede bruiloft.

----------------------------------------------------------------------------------------------

31 januari 2018: 4 februari receptie Vorst Kwiebus. Verzamelen 12.00 uur bij de Haammaeker. Kleding:

vrij. Enkele leden zullen worden gehuldigd.

----------------------------------------------------------------------------------------------

12 januari 2018: Op donderdag 25 januari is er een extra ingelaste algemene ledenvergadering.

Agenda: besluitvorming nieuwe kostuums.

----------------------------------------------------------------------------------------------

12 januari 2018: Het najaarsconcert te Neer is verplaatst van 28 oktober naar 21 oktober.

----------------------------------------------------------------------------------------------

12 januari 2018: De repetitie van donderdag 18 januari 2018 is in het Parochiehuis. Aanvang: 20.15

uur. (Kwirzengers om 19.30 uur).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 december 2017: Aanmelding voor de Kerstin op tweede Kerstdag (26 december) is mogelijk tot

uiterlijk 16 december bij Wim Pouls (0475-510100).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 december 20 17: De generale repetitie voor de kerstmis op tweede kerstdag is op donderdag 21

december om 20.15 uur in de kerk te Roggel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 december 2017:De zangers worden op zondag 10 december om 14.30 uur in de kerk te Meijel

verwacht om in te zingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 december 2017: De repetities op de donderdagen 28 december 2017 en 4 januari 2018 vervallen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 november 2017: Woensdag 22 november om 20.30 uur generale repetitie met Meyels Mannenkoor in de kerk te Meyel. We gaan er carpoolend naar toe. Vertrek 0m 20.00 uur bij kruispunt Steeg/Goot.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 november 2017: Verzamelpunt Caeciliafeest zondag 19 november om 13.45 uur bij de

Heemkundekamer. Programma: wandeling, causerie door gidsen Heemkundevereniging en Maarten Bouman, stamppot buffet, showen eventueel nieuw kostuum, overhemden etc. door

kostuumcommissie.

.............................................................................................................................................

17 november 2017: De zangers worden op zaterdag 18 november om 18.15 uur in de kerk te Roggel

verwacht om in te zingen voor de Caeciliamis. Vervoer op eigen gelegenheid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 november 2017: De Caeciliamis van Zangvereniging Maas- en Neergalm is op zaterdag 18 november

om 19.00 uur in de kerk te Roggel. Inzingen in de kerk te Roggel om 18.15 uur. Donderdag 16

november om 20.15 uur is er een normale repetitie in de Haammaeker.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 oktober 2017: De zangers worden op zaterdag 28 oktober bij het najaarsconcert om 19.15 uur in

de Haammaeker verwacht voor het inzingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 oktober 2017: Zangvereniging Maas- en Neergalm luistert op zaterdag 21 oktober om 13.30 uur de

plechtige uitvaardienst van mw. Truus van der Horst- Deckers op. De zangers worden om 13.00 uur in

het parochiehuis verwacht.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 oktober 2017: Met leedwezen hebben we kennis genomen van het op 16 oktober op 74 jarige

leeftijd overlijden van mw. Truus van der Horst- Deckers, lid van de club van 100 en echtgenote van ons Lid van Verdienste Peter van der Horst. We wensen de familie van der Horst- Deckers veel sterkte toe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 oktober 2017: Met leedwezen hebben we kennis genomen van het op 9 oktober op 92 jarige leeftijd

overlijden van mw. Jacqui Terstappen- Krekelberg, weduwe van beschermeer Ton Terstappen. We

wensen de familie Terstappen- Krekelberg veel sterkte toe.

Verdere informatie volgt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 oktober 2017: De repetitie van donderdag 23 november is verplaatst naar woensdag 22 november.

De repetitie is dan te Meijel om 20.30 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------

6 oktober 2017: Op 19 oktober aanstaande is er geen repetitie.

-------------------------------------------------------------------------------------------

6 oktober 2017: Naar het mannenkoorfestival op zaterdag 14 oktober wordt gezamenlijk gecarpoold.

Vertrek om 09.15 uur op de parkeerplaats van de voormalige brandweerloods.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 oktober 2017: Op 28 september kon onze voorzitter in de persoon van Mike Agterberg een nieuw lid

verwelkomen. Mike zingt de 1e bas partij.

22 september 2017: Zanggroep Novi Cantus uit Ohé en Laak luistert op 24 maart ons

voorjaarsconcert mee op.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 september 2017: Op zondag 19 november organiseert de ontspanningscommissie het jaarlijks

Caeciliafeest. Er staat een dorpswandeling onder leiding van gidsen van de Heemkundevereniging Neer

gepland. Start omstreeks 14.00 uur. Einde vrij te kiezen. Onderweg wordt voor de inwendige mens

gezorgd. Voor mensen die minder goed ter been zijn is vervoer beschikbaar. De

ontspanningscommissie verneemt graag uiterlijk 14 september het aantal deelnemers om het

benodigd aantal gidsen vast te leggen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 september 2017: Tijdens de eerste repetitie na de vakantie op 31 augustus had Maas- en Neergalm

heel wat te vieren, te weten huldiging Gouden Bruidspaar van Melick- Nijssen en 50e verjaardag Sylvia

Berghs. Voorts mochten we twee nieuwe leden verwelkomen in de personen van Jean-Pierre Blomsma en Ferdie Nijssen. Jean-Pierre en Ferdie versterken het korps van de eerste tenoren. Helaas bleef het aantal bezochte repetities door Ferdie Nijssen steken bij slechts 1! Tot slot kon de vereniging terug zien op geslaagde Dorpsfeesten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 augustus 2017: Bedroefd hebben we kennis genomen van het, na een kortstondig ziekbed,

overlijden van ons lid Wim Simons. Hij was gedurende 40 jaar lid van onze vereniging. We wensen zijn

familie veel kracht en sterkte toe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 augustus 2017: We mogen 2 nieuwe leden bij de club van 100 verwelkomen, namelijk Jo en Marlies

Franssen uit Nieuwe Niedorp. We wensen beiden veel plezier bij de club van 100.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 juni 2017: De zangers worden op zondag 25 juni om 09.45 uur verwacht voor het opluisteren van de traditionele Sacramentsprocessie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 mei 2017: De zangers worden zondag 21 mei om 11.45 uur in Kessel bij de ingang van het kasteel

verwacht voor het mee opluisteren van het festival "Kessel Belaef". We treden om 12.00, 13.00 en

14.00 uur op (Telkens ongeveer een half uur).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 mei 2017: Maas- en Neergalm verzorgt op zondag 10 december 2017 een kerstconcert te Meijel met

Mannenkoor Meijel. Verdere informatie volgt. In ieder geval is er een gezamenlijke repetitie op woensdag 22 november te Meijel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 mei 2017: Maas- en Neergalm verleent op zondag 21 mei haar medewerking aan het festival

"Kessel belaef".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 april 2017: Bestuur, leden en dirigent van Zangvereniging Maas- en Neergalm feliciteren het lid van

verdienste, Thieu Berben, met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uiteraard gaan de felicitaties ook uit naar Lenie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14 april 2017: De bus naar het concert in Echt op 29 april vertrekt om 18.15 uur. Opgave bij Wim Poels.

Eigen bijdrage € 5,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 april 2017: Koningsdag 27 april is er geen repetitie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 april 2017: 20 april is de generale repetitie voor het concert op 29 april te Echt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

14 april 2017: Tijdens de repetitie van 13 april konden we wederom een nieuw kandidaat-lid welkom

heten nl. Jacques Pollaert uit Beegden. Hij versterkt het 1e bassen-korps. We wensen hem veel succes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 april 2017: Naar het voorjaarsconcert op 29 april te Echt wordt per bus gereisd. Eigen bijdrage

€ 5,00. Nadere informatie volgt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 april 2017: Tijdens de repetitie van 6 april mochten we als kandidaat-lid Jan Geurts uit Neer

verwelkomen. We wensen hem als 2e tenor veel succes en plezier bij Maas- en Neergalm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 maart 2017: De zangers worden bij het voorjaarsconcert op zaterdag 18 maart om 19.30 uur in de

benedenruimte van De Haammaeker verwacht om in te zingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 maart 2017: De jaarvergadering is op 23 maart om 20.30 uur in "De Haammaeker". De

vergaderstukken zijn reeds per mail verstuurd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 maart 2017: op 14 oktober neemt Maas- en Neergalm deel aan het mannenkoorfestival te Tegelen.

In de morgen treedt Maas- en Neergalm op. Na het optreden kan deegenomen worden aan een workshop. Gekozen kan worden uit: a) een podiumpresentatie, b) Byzantijns of lichte muziek.

Aanmelden kan tot 24 maart bij Ton Hillen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 maart 2017: Koos Verheijden neemt zitting in het Dorpsfeestencomité. We wensen hem succes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 februari 2017: Donderdag 2 maart is er geen repetitie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 februari 2017: Bedroefd hebben we kennis genomen van het vrij plotseling overlijden van

onze erevoorzitter Jan Dorssers.
Hij was gedurende 71 jaar lid van onze vereniging. Vanaf 1991 was hij erevoorzitter van Zangvereniging Maas- en Neergalm. We wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 februari 2017: De vorstenreceptie is op zondag 19 februari om 11.00 uur in de Haammaeker. Kleding: vrij al dan niet met een carnavalsshawl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 februari 2017: Tijdens de repetitie van 16 februari mochten we Math Mols verwelkomen als nieuw lid. Math heeft voorheen reeds een aantal jaren deel uit gemaakt van ons koor. Tevens was hij bestuurslid van 1996-2001. We wensen Math veel succes en plezier bij Maas- en Neergalm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 februari 2017: Onze pennigmeester, Harry Huijsmans, is opgenomen in het ziekenhuis te Roermond.

Hij dient enkele onderzoeken te ondergaan (had moeite met lopen). Waarschijnlijk dient hij enkele dagen in het ziekenhuis te verblijven. Hij ligt op afdeling 92, kamer 1. We wensen hem van harte

beterschap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 februari 2017: Zangvereniging Maas- en Neergalm heet Eric van de Munckhof uit Sevenum van harte

welkom bij de "club van honderd".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 februari 2017: De zangers worden zaterdag 4 februari om 10.00 uur in de Kerk verwacht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 januari 2017: De begrafenisplechtigheid van onze beschermeer Ton Terstappen is op zaterdag

4 februari om 10.30 uur in de Parochiekerk te Neer. Zangvereniging Maas- en Neergalm zal deze dienst

opluisteren en Ton begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof. Meer informatie volgt tijdens

de repetitie van 2 februari a.s.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 januari 2017: Bedroefd hebben we kennis genomen van het overlijden van onze beschermheer

Ton Terstappen. Hij was gedurende 32 jaar beschermheer. We wensen zijn familie veel sterkte toe.

Nadere informatie volgt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 januari 2017: De repetitie van 26 januari vindt plaats in het Parochiehuis. Aanvang: 20.30 uur.

(Kwirzengers om 19.45 uur)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 januari: Op zondag 21 mei treedt Maas- en Neergalm op bij het festival "Kessel Belaef". Er zijn dan

verschillende activiteiten in en nabij kasteel Keverberg te Kessel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 januari 2017: De alternatieve repetitie ter afsluiting van het voorjaarsprgramma is op donderdag 20

juli 2017. Aansluitend is het zomerreces tot donderdag 31 augustus. Op 31 augustus is na de pauze

van de repetitie de nakaartavond van de Dorpsfeesten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 december 2016: De foto's van onderstaande Kerst-in staan in het Fotoalbum

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 december 2016: Tijdens de jaarlijkse Kerst-in op 2e kerstdag huldigde Maas- en Neergalm de volgende leden: Leo de Bruijn, Huub Derikx, Wiel Derikx (alle drie 25 jaar lid) en Thieu Berben en Ton Hillen (beiden 50 jaar lid).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 december 2016: Op de donderdagen 29 december en 5 januari is er vanwege vacantie geen

repetitie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 december 2016: De zangers worden maandag 26 december (tweede Kerstdag) om 08.45 uur

in de kerk verwacht om de Eucaristieviering op te luisteren. Na afloop vindt de Kerst-in bij "De Haammaeker"plaats.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 december 2016: een paar fotos'van de wandeling op St. Caecilia staan in het fotoalbum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 december 2016: Aanmelding voor de Kerst-in op tweede Kerstdag in het Gemeenschapshuis is

mogelijk tot en met zondag 18 december bij Wim Poels, tel: 0475-510100.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 december 2016: Donderdag 22 december is de repetitie om 20.30 uur in de kerk (generale voor de

kerstviering op 26 december). De Kwirzengers repeteren om 19.45 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 december 2016: Erevoorzitter Jan Dorssers is overgebracht naar verpleeghuis Waerenberg (langs de

Rijksweg Horn- Heythuysen). Bezoek is van harte welkom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 november 2016: Erevoorzitter Jan Dorssers is met een gebroken heup in het ziekenhuis te

Roermond opgenomen. Hij wordt vandaag, 25 november, geopereerd. We wensen hem van harte

beterschap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 november 2016: Op zaterdag 19 november worden de zangers om 18.30 uur in de kerk verwacht

voor de Caeciliamis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 november 2016: Beter laat dan nooit: we hebben wat foto's gekregen van de Dorpsfeesten. Kijk op onze website onder Fotoalbum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

11 november 2016: Het uitstapje op zondag 20 november: de bus vertrekt om 11.00 uur op het kerkplein en gaat naar de Busjop in Heythuysen. Degenen die niet willen wandelen worden omstreeks 14.00 uur verwacht in Café Goeden.

Opgeven kan per mail tot en met aanstaande zondag bij Wim Poels (miepenwimpoels@home.nl) of bij Ton Hillen (mondeling/schriftelijk). Wel aangeven "met of zonder wandelen" en "eigen vervoer ja/nee".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 november 2016: De Caecilia-activiteit vindt plaats op zondag 20 november. Aanvang: 11.00 uur.

Activiteit: wandelen en ????? Partners zijn uiteraard ook van harte welkom. Kosten € 10,00 - € 11,00 p.p.

Opgave kan tijdens de najaarsvergadering op 10 november bij Wim Poels.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 november 2016: De Caeciliamis is op zaterdag 19 november om 19.00 uur in de Parochiekerk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 november 2016: Na de pauze van de repetitie op donderdag 10 november (omstreeks 21.45 uur) is

er de najaarsvergadering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 oktober 2017: Met leedwezen nemen we kennis van het overlijden van ons oud-lid en lid van de

club van 100 Grad Custers. Grad was gedurende bijna 25 jaar actief zanger. Vanaf 2011 was hij lid van

de club van 100. De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 29 oktober om 11.00 uur in het

Crematorium Midden Limburg te Baexem. We wensen zijn familie veel sterkte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 oktober 2016: Op zaterdag worden de zangers om 18.15 uur verwacht voor een gezamenlijke

repetitie met het hoornkwartet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 oktober 2016: Op donderdag 10 november vindt de algemene najaarsvergadering plaats (na de

pauze van de reguliere repetitie). Agenda etc. volgt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 oktober 2016: Op zaterdag 22 oktober najaarsconcert te Neer aanvang: 20.00 uur. Voorafgaande

aan het concert is er van 18.15- 19.15 uur nog een gezamenlijke repetitie met het hoornkwartet.

We verwachten alle zangers om 18.15 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 oktober 2016: De repetitie op donderdag 13 oktober begint om 20.00 uur. (Repetitie met hoornist).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 september 2016: Zondag 11 september Mariaprocessie. De leden worden om 10.00 uur verwacht. Aanvang Hl. Mis 09.30 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 augustus: De eerste repetitie na het zomerreces is op donderdag 1 september om 20.30 uur.

Na de pauze (21.30 uur) is de nakaartavond van de Dorpsfeesten 2016. Uiteraard zijn de dames eveneens van harte welkom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 juli 2016: Opgave voor de barbecue op donderdag 21 juli kan nog tot uiterlijk 14 juli bij Wim Poels. De

barbecue begint om 19.00 uur!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 juli 2016: Op donderdag 14 juli van 19.45- 20.30 uur oefent het "kleine koor" voorafgaande aan de

reguliere repetitie. Na de pauze van deze reguliere repetitie (omstreeks 21.45 uur) geeft het

Dorpsfeestencomité een nadere toelichting aangaande de Dorpsfeesten 2016. De partners zijn eveneens van harte welkom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 juli 2016: Evenals in voorgaande jaren wordt het voorjaarsseizoen afgesloten met een barbecue

voor de leden en partners. Aansluitend is er een miniconcert. Het geheel vindt dit jaar plaats op donderdag 21 juli om 19.00 uur op het Kerkplein nabij "Het Raodhoes". De eigen bijdrage voor de

barbecue bedraagt € 8,50. Opgave voor de barbecue kan tot 8 juli bij Wim Poels (tel. 0475-510100).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 juni 2016: De aanmeldingsformulieren t.b.v. de werkzaamheden vóór, tijdens en na de

Dorpsfeesten kunnen tot uiterlijk 30 juni ingeleverd worden bij Wim Poels.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 juni 2016: Het "kleine koor" oefent op 14 juli om 19.45 uur. Voorafgaanden aan de reguliere

repetitie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

24 juni 2016: In verband met het EK-voetbal zijn de repetities op 30 juni en 7 juli van 19.45 - 21.45 uur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 juni 2016: Beschermheer, dirigente, bestuur en leden feliciteren Jac Peulen met zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 mei 2016: er staan een paar foto's in het fotoboek van de verjaardag van mevrouw Terstappen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 mei 2016: Zondag 29 mei Sacramentsprocessie. Hl. Mis 09.00 uur. Processie 09.45 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 mei 2016: Op donderdag 19 mei repeteert de "kleine zanggroep" voor de eerste keer om 19.45 uur.

Om 20.30 uur is de normale repetitie voor allen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 mei 2016: Op de donderdagen 12 en 26 mei zijn er vóór de pauze gesplitste repetities.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 mei 2016: Hemelvaartsdag 5 mei vervalt de repetitie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 april 2016: Het voorjaarsconcert van Maas- en Neergalm in 2017 is verplaatst van 25 maart naar

18 maart 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 april 2016: De Rabobank Clubkas Campagne heeft maar liefst € 367,78 opgebracht. We danken

allen, die ons ondersteund hebben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 april 2016: De deelnemers aan het uitstapje naar Amsterdam/Volendam op zaterdag 23 april

worden om 08.15 uur bij Aly verwacht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 april: Op zondag 1 mei worden de zangers om 14.15 uur bij het sportpark verwacht om de

openingsceremonie van het Dekenaal Schttersfeest mee op te luisteren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 april 2016: Pierre Vossen heeft om prive redenen per 21 maart het lidmaatschap bij Maas- en

Neergalm opgezegd. Pierre was ruim 29 jaar actief als 2e bas. Hij heeft zich aangemeld als lid van de

club van 100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 april 2016: Piet Dirkx heeft besloten het lidmaatschap op te zeggen.

Piet maakte bijna 30 jaar deel uit van Zangvereniging Maas- en Neergalm. We danken Piet voor de

inzet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 april 2016: Het bestuur zoekt enkele dames die zitting willen nemen in de kostuumcommissie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 april 2016: De agenda is geactualiseerd met enkele activiteiten c.q. bijeenkomsten. Voorts zijn er

mutaties bij de bestuurs- en commissievergaderingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 april 2016: Wim Simons is per 1 april 2016 rustend lid. Ook Wim danken we voor zijn inzet gedurende

39 jaren als zanger.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 april 2016: Piet Leunissen en Pierre Coppus hebben te kennen gegeven het lidmaatschap van

Maas- en Neergalm op te zeggen. We danken Piet en Pierre voor hun inzet gedurende 48 respectievelijk 29 jaren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 maart 2016: Tijdens de algemene jaarvergadering op 24 maart werd de afscheidnemende

voorzitter Thieu Berben benoemd tot Lid van Verdienste van Zangvereniging Maas- en Neergalm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 maart 2016: De zangers worden zaterdag 19 maart om 19.15 uur verwacht voor het inzingen bij

het voorjaarsconcert. Aanvang concert is 20.00 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 maart 2016: Denken jullie ook allemaal aan het stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne?

Als je om een of andere reden niet kunt stemmen: breng dan donderdag je stemkaart mee.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 februari 2016: Op donderdag 25 februari a.s. is er wederom een gesplitste partijrepetitie.

Aanvang: 20.30 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 februari 2016: Oos "väör de vot gesjäörgdje" zangers waeren maondig om 11.11 oor biej

De Haammaeker verwacht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 januari 2016: Donderdag 11 februari vervalt de repetitie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 januari 2016: Alle zangers worden op zondag 31 januari om 10.45 uur in Gemeenschapshuis

"De Haammaeker" verwacht bij de receptie van Vorst Kwiebus 65. In carnavalstenue.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 januari 2016: De plechtige uitvaartdienst van Lieske Theelen- Leeuw vindt plaats op maandag

18 januari om 14.00 uur in de Martinuskerk te Neer. Maas- en Neergalm zal deze dienst mee

opluisteren. De zangers worden om 13.40 uur in de kerk verwacht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 januari 2016: Met leedwezen hebben we kennis genomen van het overlijden van Lieske Theelen-

Leeuw. Lieske was lid van "de club van honderd". We wensen haar familie veel sterkte toe. Nadere

informatie volgt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 januari 2016: Om te noteren, de Mariaprocessie te Neer is verplaatst van 18 naar 11 september.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 januari 2016: Op zaterdag 23 april is het uitstapje naar Volendam en Amsterdam gepland. Wim Poels

inventariseert tijdens de repetitie van 14 januari hoeveel personen willen deelnemen aan dit uitstapje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 januari 2016: De repetitie van donderdag 14 januari is verplaatst naar het Parochiehuis,

aanvang 20.30 uur. (Kwirzengers 19.45 uur).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 januari 2016: Tijdens de repetitie van 7 januari huldigde Maas- en Neergalm Beschermheer Ton

Terstappen en echtgenote Jacqui met hun 65 jarig huwelijk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 januari 2016: Wim Simons heeft te kennen gegeven per 1 januari 2016 geen lid meer te willen

uitmaken van de muziekcommissie. De plaats van Wim wordt vooralsnog niet aangevuld. Maas- en

Neergalm dankt Wim voor zijn inzet voor de muziekcommissie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 januari 2016: Jan Kuijpers is op 2 januari door beschermheer Ton Terstappen en een delegatie van

het dagelijks bestuur gehuldigd in verband met het 65 jarig lidmaatschap van Zangvereniging Maas- en

Neergalm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 december 2015: Maas- en Neergalm heet mw. Henny van Engelenhoven- Meerlo uit Grathem van harte welkom bij de "club van honderd".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 december 2015: Beschermheer, dirigente, bestuur en leden feliciteren Albert Hillen met het

50 jarig lidmaatschap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 december 2015: De Caeciliaviering vindt in 2016 plaats op zaterdag 19 november.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 december 2015: De zangers worden bij de eucharistieviering op 2e kerstdag (26 december) om

09.00 uur verwacht om in te zingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18december 2015: Opgave voor de Kerst-in op 26 december kan tot en met 20 december a.s. bij

Wim Poels, tel: 0475-510100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 december 2015: Na de klus in Grathem volgt op 26 december a.s. de Kerst-in. De generale repetitie

hiervoor is op donderdag 17 december om 20.30 uur in de Kerk te Neer. (Kwirzengers om 19.45 uur).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 december 2015: De zangers worden op zaterdagavond 12 december om 18.15 uur in Grathem

verwacht om in te zingen, annex een korte repetitie, in de school, nabij het gemeenschapshuis.

We hopen veel partners te ontmoeten bij het Kerstconcert, dat om 20.00 uur aanvangt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 december 2015: Donderdag 10 december is de generale repetitie voor het Kerstconcert met

Harmonie St. Agatha te Grathem. Aanvang 19.45 uur. De Kwirzengers worden om 19.15 uur verwacht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 november 2015: Na afloop van de Caeciliamis op zondag 29 november worden de leden en

uiteraard de partners in het Parochiehuis verwacht om, onder genot van een kop koffie, de traditionele

Caeciliatractatie van onze beschermeer in ontvangst te nemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 november 2015: De Caeciliamis is op zondag 29 november om 09.30 uur in de kerk. De zangers

worden om 09.00 uur verwacht om in te zingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 november 2015: Donderdag 26 november is de gezamenlijke repetitie met Harmonie St. Agatha te

Grathem. Aanvang: 20.30 uur. De Kwirzengers worden om 19.45 uur in Grathem verwacht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 november 2015: De gezamenlijke repetitie met Harmonie St. Agatha uit Grathem op donderdag

12 november begint om 19.45 uur (en niet zoals eerder bekend gemaakt om 20.30 uur).

De Kwirzengers hebben repetitie vanaf omstreeks 21.45 uur (afhankelijk duur gezamenlijke repetitie).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 november: op het fotoboek staan een paar foto's van de huldiging van onze Jan Dorssers die 70 jaar lid is van de Zank!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 november: weet je niet wat "Väör de vot gesjäörgdj" betekent? Klik dan maar snel op deze link.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 oktober 2015: Het inzingen voor het najaarsconcert op zaterdag 31 oktober is om 19.15 uur in

"De Haammaeker".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 oktober 2015: Met leedwezen hebben we kennis genomen van het overlijden van Thea

Timmermans op 24 oktober j.l. Thea was eveneens lid van "de club van honderd". We wensen haar

familie veel sterkte toe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 oktober: Met leedwezen hebben we kennis genomen dat op 18 oktober j.l. Har Terstappen is

overleden. Har maakte deel uit van de "club van honderd" van Maas- en Neergalm. We wensen zijn partner veel sterkte toe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 oktober: er zijn 3 nieuw stukken voor Capella op de downloads geplaatst:

286 = Let all men sing

287 = De Leavesdaag

289 = Swinkling Christmas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 oktober: voor het kerstconcert te Grathem moet er samen nog flink gerepeteerd worden. De repetities vinden allen op donderdag plaats maar op verschillende locaties: Neer en Grathem.

De repetitiedata zijn (zie ook de agenda):

12 november te Neer

26 november te Grathem

10 december te Grathem

De locatie in Grathem is:

De Nassaurie

Nassauplein 10-12

6096 AZ Grathem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 augustus 2015: De nakaartavond van de Dorpsfeesten is door omstandigheden verplaatst naar

donderdag 3 september omstreeks 21.45 uur (na de pauze van de repetitie). De repetitie begint om

20.30 uur. Uiteraard zijn de dames eveneens van harte welkom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 juli 2015: Beschermheer, dirigente, bestuur en leden wenst allen prettige Dorpsfeesten (25/26 juli)

en een prettige vacantie. De nakaartavond van de Dorpsfeesten vindt plaats op 27 augustus op een

nog te bepalen locatie. Nader bericht volgt.

--------------------------------------------------------------------------------------

3 juli 2015: Alvorens met zomerreces te gaan wordt op 16 juli op een alternatieve wijze een repetitie

gehouden bij Het Raodhoes. Om 19.30 uur staat de barbecue klaar. Kosten € 7,50. Opgave bij Wim

Poels.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 juli 2015: Na de pauze van de repetitie op 9 juli worden de komende Dorpsfeesten (25 en 26 juli)

nader toegelicht. Uiteraard zijn onze dames ook welkom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 juni 2015: De jaarlijkse Sacramentsprocessie vindt op zondag 14 juni plaats na de Hoogmis

van 09.00 uur. De leden worden om 09.45 uur verwacht. We hopen op een grote opkomst.

--------------------------------------------------------------------------------------

29 mei 2015: Op zaterdag 30 mei wordt deelgenomen aan het rayonconcert te St. Joost.

Maas- en Neergalm bijt om 20.00 uur de spits af. Inzingen om 19.30 uur. Het concert vindt plaats

in het Patronaat, Caulitenstraat 6 te St. Joost. Er wordt op eigen gelegenheid gereisd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 mei 2015: Tijdens de repetitie van 28 mei jl hebben alle leden een aanmeldingsformulier

ontvangen aangaade de wensen m.b.t. werkzaamheden voor en tijdens de Dorpsfeesten. Het

formulier graag uiterlijk 14 juni inleveren bij Wim Poels of Ton Hillen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 mei 2015: Donderdag 14 mei is er geen repetitie i.v.m. Hemelvaartsdag.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 mei 2015: van 11 mei tm 22 mei houdt de Rabobank weer haar jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne: iedereen die lid is van de Rabobank kan maximaal 2 stemmen op zijn club uitbrengen.

U draagt Maas-en Neergalm toch ook een warm hart toe? Uw stem is geld waard! Doen!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mei 2015: Maas- en Neergalm wenst de Kwirzengers veel succes tijdens het Kwirzengersfestival

op zondag 3 mei in "De Haammaeker".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 mei 2015: Dodenherdenking maandag 4 mei 19.00 uur Martinuskerk te Neer. Inzingen 18.40 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 april 2015: Leo Rikken uit Heibloem is ons koor komen versterken. Hij zingt de party van 2e tenor.

We wensen hem, en uiteraard zijn echtgenote Miep, veel succes bij Maas- en Neergalm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-04-2015: Voorjaarsconcert, vandaag 25 april, in "D'n Binger" te Meijel. Aanvang concert 19.30 uur.

Inzingen 18.55 uur (Schrikszaal).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-04-2015: Beschermheer, dirigente, bestuur en leden feliciteren Jan Rutten en Peter Terstappen

met hun benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

-----------------------------------------------------------------------------------

25-03-2015: Jaarvergadering donderdag 26 maart 2015 om 20.30 uur in "De Haammaeker".

-----------------------------------------------------------------------------------

20-03-2015: De zangers worden bij het voorjaarsconcert op 21 maart om 19.15 uur in

"De Haammaeker" verwacht voor het inzingen. Aanvang concert: 20.00 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------

06-03-2015: Gezocht leden die de carnavalsschlager op de liedjesavond willen meezingen.

-----------------------------------------------------------------------------------

06-03-2015: Op 12 maart begint de repetitie voor alle bassen om 20.15 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------

06-03-2015: Zaterdag 12 december Kerstconcert met Harmonie St. Agatha in Grathem.

Ellen Valkenburg zal eveneens acte de précense geven.

-----------------------------------------------------------------------------------

05-03-2015: Als nieuw lid van de "club van honderd" mogen we "Camping de Rooëjbes",

Brumholt 15, 6086 PV Neer verwelkomen.

We wensen Har Augustinus en Mirjam Henckens veel succes.

-----------------------------------------------------------------------------------

02-03-2015: Het enquêteformulier aangaande het organiseren van een bijzondere activiteit kan tot

uiterlijk 5 maart, al dan niet anoniem, ingeleverd worden bij Wim Poels.

-----------------------------------------------------------------------------------

27-02-2015: De plechtige uitvaartdienst van Ben Geraets vindt plaats op zaterdag 28 februari om

10.30 uur in de kerk te Neer. Maas- en Neergalm zal deze dienst opluisteren. De zangers worden

uiterlijk 10.00 uur in de kerk verwacht.

-----------------------------------------------------------------------------------

25-02-2015: De dorpsfeesten vinden in 2016 plaats op 30/31 juli. In 2017 wordt het jaarlijks

evenement georganiseerd op 29/30 juli.

-----------------------------------------------------------------------------------

24-02-2015: Met leedwezen hebben we kennis genomen dat op 23 februari ons lid Ben Geraets is

overleden. Ben was bijna 60 jaar lid van onze vereniging. We wensen de familie veel sterkte toe.

Nader bericht volgt.

-----------------------------------------------------------------------------------

06-02-2015: Op donderdag 19 februari is er geen repetitie.

-----------------------------------------------------------------------------------

06-02-2015: Voor de repetitie op 12 februari worden alle bassen verzocht om 20.20 uur aanwezig te

zijn (voor het instuderen van een muziekstuk).

------------------------------------------------------------------------------------

06-02-2015: Opluisteren receptie Vorst Kwiebus 64 op zondag 8 februari in gemeenschapshuis

"De Haammaeker". Verzamelen om 10.45 uur in carnavalstenue.

------------------------------------------------------------------------------------

15-01-2015: De jaarlijkse Sacramentsprocessie is op zondag 14 juni. Aanvang Hl. Mis om 09.00 uur

09-01-2015: De repetitie van 15 januari a.s. is om 20.30 uur in het Parochiehuis.

Kwirzengers om 19.45 uur.

----------------------------------------------------------------------

06-01-2015: Jo Vankan is vanaf vandaag weer thuis; wij wensen hem veel beterschap.

----------------------------------------------------------------------

28-12-2014: de foto's van ons Kerstconcert op 2e Kerstdag zijn te zien op het Fotoalbum.

---------------------------------------------------------------------

26-12-2014: Jo Vankan is op 24 december opgenomen in het ziekenhuis te Roermond. Wij wensen

hem van harte beterschap en hopen hem weldra weer in Neer te zien.

------------------------------------------------------------------------------------

22-12-2014: zie fotoalbum voor een paar foto's, geschoten door Peter van der Horst tijdens ons Kerstconcert in Swalmen.

----------------------------------------------------------------------

19-12-2014: De zangers worden op vrijdag 26 december, 2e kerstdag, om 08.50 uur in de kerk

verwacht. De H. Mis begint om 09.30 uur.

------------------------------------------------------------------------------------

12-12-2014: Opgave voor de Kerst-in op 26 december kan tot uiterlijk 18 december a.s bij Wim Poels,

tel. 0475-510100. Kosten nihil.

------------------------------------------------------------------------------------

12-12-2014: het rayonconcert bij de Wiejerdzangers te St. Joost is definitief vastgesteld op 30 mei

2015.

------------------------------------------------------------------------------------

10-12-2014: de generale repetitie voor het kerstconcert op 18 december vindt plaats in de kerk.

Aanvang: 20.30 uur. (Kwirzengers hebben repetitie om 19.45 uur in het parochiehuis).

------------------------------------------------------------------------------------

10-12-2014: Gemengd Koor Vocante zal ons voorjaarsconcert op 19 maart 2016 mee opluisteren.

------------------------------------------------------------------------------------

4-12-2014: de jaarvergadering in 2015 vindt plaats op donderdag 26 maart. Het voorjaarsconcert in

2016 is op 19 maart, terwijl het najaarsconcert in 2016 op 22 oktober plaats vindt.

------------------------------------------------------------------------------------

4-12-2014: Ons lid Ben Geraets verhuist op 18 december naar Verzorgtehuis Beek en Bos te

Heythuysen.

-------------------------------------------------------------------------------------

1-12-2014: bekijk de foto's van onze gezellige St. Ceacilia op deze website op de pagina "Fotoalbum".

-----------------------------------------------------------------------

28-11-2014: Eerste tenor Gert Gielen heeft het ziekenhuis in Maastricht mogen verlaten. We hopen

hem binnenkort wederom bij onze bijeenkomsten te ontmoeten. Collega eerste tenor, Jan Evers, mochten we, na een kleine medische ingreep, op 27 november weer verwelkomen.

-------------------------------------------------------------------------------------

28-11-2014: Tijdens de Caeciliaviering op 22 november huldigde onze beschermheer een drietal

jubilarissen, te weten: Fun Becks (40 jaar lid) en Wim Hermans en Jo Vankan (beiden 25 jaar lid).

Jubilaris Jan Velmans, die eveneens 25 jaar lid van Maas- en Neergalm is, was verhinderd. De

beschermheer speldde hem tijdens de repetitie van 27 november de daarbij behorende speld op.

-------------------------------------------------------------------------------------

21-11-2014: Zangvereniging Maas- en Neergalm luistert de crematieplechtigheid van Thei Trines op

zaterdag 22 november op in Evers Uitvaarthuis, Heythuyserweg 23 te Horn op. Verzamelen om 13.45 uur te Horn.

--------------------------------------------------------------------------------------

19-11-2014: Met leedwezen hebben we kennis genomen, dat op 18 november ons erelid Thei Trines is

overleden. Thei was gedurende meer dan 67 jaar lid van Maas- en Neergalm.

We wensen de familie veel sterkte toe.

Nadere informatie volgt.

--------------------------------------------------------------------------------------

14-11-2014: Wilt u onze clubkas spekken? Dat kan door op 18 maart 2015 zitting te nemen in een

stemburau bij de stemming voor de Provinciale Staten. Aanmelding is tot 30 november mogelijk

middels de site van de Gemeente www.leudal.nl/verkiezingen.

--------------------------------------------------------------------------------------

14-11-2014: Het rayonconcert te St. Joost kan op 27 juni 2015 ook niet doorgaan. Er wordt naar een

nieuwe datum gezocht.

--------------------------------------------------------------------------------------

08-11-2014: In 2015 is het onmogelijk om op één avond zowel de Caeciliamis als het Caeciliafeest

te organiseren. Het feest is op zaterdag 21 november en de Hl. Mis is op zondag 29 november.

--------------------------------------------------------------------------------------

08-11-2014: Het rayonconcert op 11 april 2015 te St. Joost gaat niet door. Onderzocht wordt of dit

rayonconcert op 27 juni kan plaatsvinden. Verdere informatie volgt.

--------------------------------------------------------------------------------------

22-10-2014: Op 30 oktober is er een halve repetitie met aansluitend de najaarsvergadering

(21.45 uur).

--------------------------------------------------------------------------------------

22-10-2014: Donderdag 23 oktober is er geen repetitie.

--------------------------------------------------------------------------------------

17-10-2014: Het inzingen voor het najaarsconcert op 18 oktober is om 18.25 uur (vijf voor half zeven)

in het gemeenschapshuis "In d'n Haammaeker".

---------------------------------------------------------------------------------------

16-10-2014: Met leedwezen hebben we kennis genomen van het overlijden op 15 oktober j.l. van

Fien Leunissen- Hendriks, echtgenote van onze eerste bas Piet Leunissen. De crematieplechtigheid

wordt gehouden op maandag 20 oktober in Evers Uitvaarthuis, Heythuyserweg 23, 6085 NH te Horn.

Zaterdagavond 18 oktober is er om 19.00 uur een avondwake voor Fien in de parochiekerk van

St. Martinus te Neer.

We wensen de familie Leunissen en familie Hendriks veel sterkte toe.

-------------------------------------------------------------------------------------

19-09-2014: Sylvia Berghs, Lei Derikx, Gert Gielen en Lei Houben zullen op 8 november deelnemen

aan de door het KNZV georganiseerde repertoiredag te Melick.

--------------------------------------------------------------------------------------

05-09-2014: Tijdens de eerste repetitie na de zomervakantie op 28 augustus mocht onze voorzitter

als nieuw lid verwelkomen Harry Reijnders. Harry is woonachtig in Grathem en brengt het aantal

Grathemse zangers bij Maas- en Neergalm daarmede op vier. Hij zingt 2e bas.

We wensen Harry veel succes en plezier bij ons koor.

--------------------------------------------------------------------------------------

28-08-2014: Met leedwezen hebben we kennis genomen van het overlijden van Ria Vankan- Vos, echtgenote van ons lid Jo Vankan. De crematieplechtigheid zal gehouden worden op maandag 1

september om 11.00 uur in het crematorum te Baexem. We wensen de familie Vankan veel sterkte toe.

--------------------------------------------------------------------------------------

21-08-2014: Op donderdag 28 augustus is de eerste repetitie na de vakantie. Aanvang: 20.30 uur.

Na de pauze vindt het nakaarten m.b.t. de Dorpsfeesten plaats. Uiteraard zijn de dames bij het nakaarten eveneens van harte welkom.

--------------------------------------------------------------------------------------

21-08-2014: Ons koor luistert op zondag 24 augustus de openingsceremonie van het

Bondsschuttersfeest van de Bussen Schutten op. We worden om 13.00 uur op het sportterrein in Neer

verwacht. (Overhemd met punten omhoog).

--------------------------------------------------------------------------------------

10-08-2014: De evaluatie van de Dorpsfeesten door het Dorpsfeestencomité vindt plaats op dinsdag 19 augustus. De nakaartavond voor de leden is op donderdag 28 augustus (na de pauze van de

repetitie).

--------------------------------------------------------------------------------------

04-08-2014: Tijdens de Dorpsfeesten zijn er twee jassen en een zonnebril achter gebleven. Af te halen door de rechtmatige eigenaar bij M. Berben. Graag vooraf bellen: 0613267362.

------------------------------------------------------------------------

31-07-2014: Als nieuw lid van de "club van honderd" mogen we mevrouw Elly Keiren- Mestrom uit Neer

verwelkomen. We wensen haar veel plezier bij onze aktiviteiten.

--------------------------------------------------------------------------------------

31-07-2014: Het bestuur en Dorpsfeestencomité dankt allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen

aan het welslagen van de 32e Dorpsfeesten.

--------------------------------------------------------------------------------------

18-07-2014: 1e bas Wiel Crienen is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis te Venlo.

We wensen Wiel van harte beterschap en hopen hem weldra weer in Neer te ontmoeten.

--------------------------------------------------------------------------------------

03-07-2014: Toptaakmonitor gemeente Leudal

Waarvoor bezoekt u de website van de gemeente Leudal, belt u met de gemeente of gaat u naar het gemeentehuis? Welke zaken vindt u echt belangrijk? Om daar achter te komen doet de gemeente Leudal onderzoek naar haar toptaken.

Via www.leudal.nl/toptaken komt u bij een korte enquête. De resultaten zullen onder andere  worden gebruikt voor het verbeteren van de website en het klant contact centrum.
Namens de gemeente Leudal alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

--------------------------------------------------------------------------------------

02-07-2014: Eerste bas Jan Strous heeft, vanwege werkzaamheden, kenbaar gemaakt het

lidmaatschap van Maas- en Neergalm op te zeggen. We danken Jan voor de inzet gedurende meer dan

16 jaren. Wellicht dat Jan, als zijn werk het toelaat, weer terugkeert bij Zangvereniging Maas- en

Neergalm.

---------------------------------------------------------------------------------------

27-06-2014: De laatste repetitie voor de zomervakantie is op donderdag 17 juli om 20.30 uur.

Na de pauze (21.30 uur) van deze repetitie geeft het Dorpsfeestencomité een toelichting aangaande

de Dorpsfeesten. Uiteraard worden de dames eveneens om 21.30 uur verwacht.

---------------------------------------------------------------------------------------

27-06-2014: Op donderdag 10 juli is de alternatieve repetitie bij Camping De Rooëbes op Brumholt.

Deze repetitie begint met een barbeque voor de leden en partners om 19.00 uur. Voor alle belangstellenden wordt er een mini-concert gegeven door Maas- en Neergalm en een "derde" koor.

De kosten voor de barbeque bedragen € 5,00 p.p.

Opgave voor de barbeque kan t/m uiterlijk 4 juli bij Wim Poels (tel: 0475-510100).

---------------------------------------------------------------------------------------

27-06-2014: Ellen Valkenburg dankt Zangvereniging Maas- en Neergalm voor de getoonde

belangstelling bij het succesvol afleggen van het Masterexamen in het Koninklijk Conservatorium in

Den Haag.

---------------------------------------------------------------------------------------

20-06-2014: Zondag 22 juni is de jaarlijkse Sacramensprocessie. Verzamelen om 09.45 uur bij de kerk.

---------------------------------------------------------------------------------------

20-06-2014: Met leedwezen hebben we kennis genomen van het op 19 juni overlijden van Annie

Vossen- Slaats, vriendin van ons lid Jan Derikx. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op

zaterdag 21 juni om 11.00 uur in de parochiekerk te Ospel. We wensen de familie Vossen- Slaats en

Jan Derikx veel sterkte.

---------------------------------------------------------------------------------------

17-06-2014: Terwijl wellicht het merendeel van onze leden op 16 juni voor de TV naar het WK-voetbal

zat te kijken, was een bestuursdelegatie getuige van het succesvol afleggen van het Masterexamen in

het Koninklijk Conservatorium in Den Haag door Ellen Valkenburg. Nadat haar een daverend applaus

ten deel viel, maakte de examencommissie de uitslag bekend. Een waardering van maar liefst 9,0 viel

haar ten deel. In de toelichting sprak de commissie over "een goede toekomst" en dat we "nog veel

van haar zullen horen en kunnen genieten".

Ellen, namens geheel Maas- en Neergalm van harte gefeliciteerd en veel succes in de toekomst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-06-2014: Zangvereniging Maas- en Neergalm zal op zondag 24 augustus haar medewerking

verlenen bij de openingsceremonie van het Bondsschuttersfeest van de Bussenschutten.

Verdere informatie volgt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-06-2014: Tijdens de repetitie van 5 juni j.l. hebben alle leden een inventarisatieformulier ontvangen

aangaande de werkzaamheden tijdens de komende Dorpsfeesten.

Voor vragen kan men terecht bij Wim Poels. Wim met zijn mannen hopen uiterlijk 13 juni het formulier

terug te ontvangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-06-2014: Een bestuursdelegatie zal op maandag 16 juni om 19.30 uur acte de précense geven bij

het masterexamen van Ellen Valkenburg. Leden die interesse hebben om mee te gaan naar Den Haag

kunnen zich melden bij onze voorzitter Thieu Berben.

Ellen is op zondag 15 juni om 10.30 uur en op zaterdag 21 juni te zien en te belsuisteren op Nederland

1 bij het programma "Vrije Geluiden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-06-2014: Op maandag 16 juni zal in het Conservatorium in Den Haag Ellen Valkenburg het

masterexamen afleggen. We wensen haar veel succes.

Verdere informatie volgt tijdens de repetitie van 5 juni en via deze site.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-06-2014: Als nieuw lid van de "club van honderd" mogen we Eethuis Aly, Engelmanstraat 5 uit Neer

begroeten. We wensen Aly veel succes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-06-2014: Op 25 april 2015 luistert Maas- en Neergalm het voorjaartsconcert van het Meijels

Mannenkoor mede op.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-06-2014: De najaarsvergadering wordt gehouden op donderdag 30 oktober 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-05-2014: Bij de Downloads is een link naar You Tube geplaatst waar een mooie versie van O Kaïmos

te zien en te beluisteren is. Verder zijn de volgende stukken toegevoegd: Ecce, Boedi, Kolj Slawjen,

Santo en Bratci. Sommigen waren al aanwezig maar zijn verbeterd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-05-2014: De Dorpsfeesten in 2015 vinden plaats op 25 en 26 juli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-05-2014: De repetitie van donderdag 5 juni wordt gehouden in het Parochiehuis in verband met

werkzaamheden in gemeenschapshuis "In d'n Haammaeker". Aanvang 20.30 uur.

De Kwirzengers repeteren eveneens in het Parochiehuis (om 19.45 uur).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-05-2014: Donderdag 29 mei is er geen repetitie i.v.m. Hemelvaartsdag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-05-2014: Zondag 15 juni (vaderdag) wordt er een groepsfoto van Zangvereniging Maas- en

Neergalm gemaakt. De leden (zingenden en niet-zingenden) worden om 10.30 uur op een nader te

bepalen locatie verwacht. Verdere informatie volgt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-05-2014: Op zondag 18 mei om 10.00 uur luistert Maas- en Neergalm in Zorgcentrum De Kreppel

te Heythuysen de Eucharistieviering op. De zangers worden om 09.30 uur bij De Kreppel verwacht.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-04-2014: Beschermheer, dirigente, bestuur en leden van Maas- en Neergalm feliciteren Grad

Custers (en uiteraard zijn partner en familieleden) met het toekennen van de Koninklijke

Onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-04-2014: Op zaterdagavond 3 mei en zondag 4 mei vinden het Kwirzengersfestival en

Accordeon/harmonietreffen plaats bij Hoeve Ghoor, Ghoor 1 te Nunhem. We hopen daar veel van onze

leden met aanhang te mogen ontmoeten. De festiviteiten beginnen op zaterdag om 20.00 uur en op

zondagmiddag om 13.00 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-04-2014: De repetitie van donderdag 1 mei komt te vervallen wegens vacantie van de dirigente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-04-2014: Tijdens de op 10 april gehouden jaarvergadering hebben er binnen het bestuur en

commissies enkele mutaties plaatsgevonden. Zie onder de button "Bestuur & Leden".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-04-2014: De Rabobank Clubkas Campagne bracht € 491,97 op. Maas- en Neergalm dankt allen voor

de financiële steun.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-04-2014: Mannenkoor Lambardi uit Helmond zal op 31 oktober 2015 het najaarsconcert mee opluisteren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-04-2014: Donderdag 10 april vindt de jaarvergadering plaats. Aanvang: 20.30 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-04-2014: Zaterdag 5 april worden de zangers om 19.15 uur in "In d'n Haammaeker" verwacht om in

te zingen voor het voorjaarsconcert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-03-2014: op verzoek van veel nieuwe leden: de stukken Plovi, Plovi en Zigeunerkoor zijn geplaatst op de downloadpagina onder de nummers 69 en 181.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-03-2014: Tijdens de repetitie van 13 maart kon onze voorzitter de heer Jac Peulen uit Roggel

als nieuw lid verwelkomen. We wensen Jac veel succes en plezier bij Maas- en Neergalm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-03-2014:In het fotoalbum staan 29 foto's van ons optreden bij de receptie van Vorst Kwiebus

op 23 feb. jl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het najaarsconcert van Zangvereniging Maas- en Neergalm is verplaatst van 25 oktober naar 18 oktober 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle leden van de rabobank hebben bij het magazin "Dichterbij" een stemcode aangetroffen aangaande

de "Rabobank Clubkas Campagne". Met deze code kan van 10 maart t/m 31 maart gestemd worden.

Leden die niet in de gelegenheid zijn om te stemmen (bv. niet bezitten computer) kunnen contact

opnemen met een van de bestuursleden, die er voor zorgen dat er toch gestemd kan worden en de

stem niet verloren gaat. Elke stem is immers geld waard.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huub Derikx heeft kenbaar gemaakt tijdens de komende jaarvergadering (10 april) te willen stoppen

als lid van de ontspanningscommissie. We danken Huub voor zijn inzet gedurende enkele jaren voor

deze commissie.

Belangstellenden voor de ontstane vacature in voornoemde commissie kunnen contact opnemen met

Wim Poels.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mannenkoor "Die Sevensanghers" uit Sevenum moet helaas verstek laten gaan bij ons najaarsconcert

op 25 oktober 2014. De muziekcommissie is naarstig op zoek naar een vervangend koor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de op 21 januari gehouden vergadering van het Dorpsfeestencomité heeft Gerrit Derikx de

voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Thei Allers. Het bestuur dankt Gerrit voor de

vele werkzaamheden voor het comité door hem verricht en wenst Thei veel succes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De website www.b9.nl is een leuke verzamelsite. Kijk een voor de aardigheid in de linkse kolom naar Muziek en dan in het overzicht naar Koren en dan Koren-Limburg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onder de rubriek Midzomeravondconcert én Fotoalbum staan foto's van het Midzomeravonconcert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u een mannelijke bezoeker van deze website en nog geen lid van Zangvereniging Maas- en Neergalm? Dan hebt u belangstelling voor mannenzang, en kan het niet lang meer duren voordat we u mogen begroeten als aspirant-lid van ons koor. Maas-en Neergalm repeteert op donderdagavond van 20.30 tot 22.30 uur in het gemeenschapshuis van Neer. Mocht u serieuze interesse hebben om lid te worden dan mag u binnenkort ook op het ledendeel van deze website. Daar kunt u per partij veel liederen van ons repertoire zelf oefenen. Vooral in de weken voor de concerten maken de leden daar massaal gebruik van. Een voorbeeld: Maas- en Neergalm studeert momenteel het het prachtige werk Halleluja van GF Händel in. De leden kunnen daaraan ook thuis oefenen via het programma A Capella op het ledendeel van deze website. Nieuwsgierig? Daar kunnen we op donderdagavond iets aan doen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de leden die het nog niet wisten. Op het alleen voor leden toegankelijk deel staan ook meer dan 50 downloads van muziekstukken van Maas- en Neergalm. Deze werken kun je beluisteren en oefenen met het programma Capella. Behalve Kolj Slawjen zijn daar meerdere filmpjes te zien van werken die Maas- en Neergalm zingt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze website heeft een apart ledendeel waarop ook interne mededelingen staan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De website wordt regelmatig aangepast. Als u de pagina's vernieuwt ( toets F5 of klik met de linker muisknop op cirkelvormige pijl in de domeinnaambalk linksboven) bent u er zeker van dat u de meest actuele versie leest.